Monika Maciejczyk
Działalność polityczna Różany Dwór Kontakt
Archiwum Działalność charytatywna Działalność literacka

Witam serdecznie!

mgr Monika Maciejczyk

STUDIA: archeologia na wydziale Filozoficzno-Historycznym oraz zarządzanie na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oświadczenie w sprawie treści zamieszczonych w internecie.

Polanica-Zdrój, 7 kwietnia 2009 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że nie odpowiadam za zamieszczane w internecie treści szkalujące mnie, moją rodzinę oraz miasto w którym mieszkam. zostały wykorzystane tam moje dane osobowe z naruszeniem prawa bez mojej wiedzy i zgody. Naruszone zostały moje dobra osobiste a zwłaszcza moje dobre imię co zaskutkuje wystąpieniem na drogę prawną przeciw osobom za to odpowiedzialnym.

Monika Maciejczyk

Zapraszam na moją oficjalną stronę internetową.

Serwis jest jeszcze w trakcie budowy - proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Zapoznam Państwa ze swoją pracą i twórczością, a także tym co przez lata było moją pasją i wartością nadrzędną. Można powiedzieć, że jestem człowiekiem czynu i społecznikiem. Zawsze jednak dla mnie wartością największą jest człowiek. Silny i bezbronny, wspaniały a jednocześnie kruchy i delikatny. Ale jakże wielki w swojej istocie człowieczeństwa. Znajduje to odzwierciedlenie w całej mojej działalności politycznej, charytatywnej i pisarskiej.

Człowiek jako centrum i jego sprawy w myśl sentencji ...„nic co ludzkie nie jest mi obce”..., a także w myśl mojego hasła z wyborów parlamentarnych 1997 r. (PP) i 2001r. (PSL) - ...„Nie idea tylko człowiek”...

Całe moje dotychczasowe życie i siły poświęcone były ludziom. A zwłaszcza tym potrzebującym, najsłabszym i najmniej chronionym przez oficjalne systemy. Stąd moja działalność polityczna, społeczna i charytatywna jako mój wkład w demokratyczne i wolnościowe przemiany, które dokonały się w Polsce. Także moja poezja poświęcona jest człowiekowi, jego miejscu we współczesnym świecie, a także Ojczyźnie, która jest naszym miejscem na ziemi. W 2005r. wiersz „Pavulon” zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji ogłoszonym przez Oficynę Wydawniczą „MAK” w Szczecinie. W 2008 r. wiersz „Chochoły” zdobył I miejsce w Konkursie Jednego Wiersza organizowanym przez Oddział Jeleniogórski Związku Literatów Polskich. W lipcu 2008 r. ukazała się moja pierwsza powieść „Marina”.

Obecnie piszę epos „Jan Noe Gilgamesz” - oparty na wątku biblijnym, oraz starosumeryjskim „Eposie o Gilgameszu”. Fragmenty eposu ukażą się niebawem w druku.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z kolejnymi etapami mojego życia i mojej pasji, oraz z moją twórczością.